Jäsenyys

Traficomin henkilöstö ry:ssä on noin 60 jäsentä, jotka toimivat erilaisissa asiantuntija-, asiakaspalvelu- ja hallintotehtävissä.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa työskentelevä henkilö. Jäsenhakemuksen voi tehdä Ammattiliitto Pro:n nettisivulla https://www.proliitto.fi/pron-jasenyys/liity-jaseneksi.

Jäsenmaksu

Yhdistyksen jäsenmaksu on 1,25 %/enintään 49 euroa bruttopalkasta. Työttömyyskassan (JATTK) jäsenmaksu sisältyy jäsenmaksuun.

Lisätietoa ja apua jäsenhakemukseen ja jäsenmaksuun liittyvvissä asioissa saa yhdistyksen jäsenrekisterin hoitajalta.

Muutokset jäsentiedoissa

Jäsenen on ilmoitettava jäsentiedoissa tapahtuneista muutoksista jäsenrekisteriin. Ilmoitettavia syitä ovat muun muassa nimen- ja osoitteenmuutos sekä palkan maksun keskeytykseen liittyvät tekijät, kuten lomautus, pitkäaikainen palkaton sairasloma, äitiysloma, hoitovapaa, vuorotteluvapaa ja palkaton virkavapaus. Ilmoituksen voi tehdä sähköisellä muutosilmoituksella https://www.proliitto.fi/pron-jasenyys/jasenyys/jasentietojen-muutokset tai sähköpostilla jasenasiat@proliitto.fi