Edunvalvonta

Traficomin henkilöstö ry on Ammattiliitto Pro:n jäsenyhdistys. Pro on yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista. Ammattiliitto Pron jäseniä ovat koulutetut ammattilaiset, asiantuntijat ja esimiehet alaan katsomatta.
Ammattiliitto Pro on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäsenliitto.

Virka- ja työehtosopimukset löydät Valtiovarainministeriön Valtio työnantajana -nettisivuilta.

Virastotason sopimustoiminta

Traficomin henkilöstö ry toteuttaa itsenäisesti virastotason sopimustoimintaa. Yhdistys neuvottelee työnantajan kanssa virastokohtaisista virka- ja työehtosopimuksista. 

Luottamusmies neuvoo ja tukee

Luottamusmies toimii henkilöstön edustajana virka- ja työehtosopimusten, säädösten ja määräysten tulkintaa ja soveltamista koskevissa asioissa sekä muissa työnantajan sekä virkamiehen ja työntekijän välisiin suhteisiin liittyvissä asioissa. Luottamusmiehen tehtävänä on myös välittää tietoja ja ilmoituksia työnantajan, yhdistyksen ja henkilöstön välillä.

Henkilöstö voi halutessaan pyytää luottamusmiehen apua esimerkiksi palkkausjärjestelmään liittyvissä toimen vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinneissa. Luottamusmiehen voi pyytää mukaan myös kehityskeskusteluihin.